Angelz by Houze - Välgörenhet

Angelz by Houze - Välgörenhet Angelz by Houze - Välgörenhet

Barn, ungdomar och personal som bor och är verksamma på elevhemmet.

Time to give back!

Att ge tillbaka är viktigt för Zelected by Houze och välgörande ändamål är idag en självklar del i vår verksamhet.
Vid försäljning av utvalda varor, doneras 100% av vinsten till en stiftelse i Indien. Denna stiftelse har adopterat 51 barn i åldrarna 6-20 år, som nu bor på ett gemensamt elevhem där de också får gå i skolan. 33 pojkar och 18 flickor sponsras nu årligen av Zelected by Houze med pengar som går till deras varierande behov i vardagen. Vi är oerhört stolta och glada över detta projekt och får fantastiska bilder från elevhemmet, som verkligen bekräftar att våra pengar kommit fram och går till rätt saker.
Ett av målen, då ZBH startade för fem år sedan, var alltså att låta en del av vinsten gå till välgörande ändamål. Detta mål har vi nått och givetvis fortsätter vi i samma anda!

Uttryck som ”Give Back” blir en allt viktigare del av vår samtid - ett litet citat som betyder så mycket.
Vi hoppas att alla känner som vi, och vill vara med och bidra!
Vi kommer att fortsätta rapportera vad vi åstadkommer tillsammans!